منابع کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت


از آنجا که از رسالت های این وبلاگ برطرف نمودن نیازهای دانشجویان محترم و محترمه می باشد لذا بر آن شدم تا آن دسته از منابعی که میان رشته های مدیریت مشترک می باشد را به نظر شما گرامیان رسانم. این منابع گلچین شده است و با پرس و جو از اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد بدست آمده لذا در خواندن این کتب تردید نکنید ...

با توجه به این منابع دانشجویان ورودی عزیز بهتر است از همین ابتدای کار در انتخاب اساتیدو نیز نحوه مطالعه دروس خود دقت کافی نمایند


گرد آورنده: الناز سلیمانی


عرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت ( کلیه گرایش ها (

 
نام کتاب

تالیف

ترجمه

-1 دروس عمومی کلیه گرایش های مدیرییت:

زبان تخصصی

1
کتاب فرهنگ و دانش مدیریت

پاتریک مانتانا

سهراب خلیلی شورینی

2
کتاب زبان تخصصی مدیریت

داور ونوس

 

3
کتاب 1000 تست زبان تخصصی مدیریت

داور ونوس

 

تئوری های مدیریت

1
کتاب مدیریت عمومی

مهدی الوانی

 

2
کتاب مبانی سازمان و مدیریت

علی رضائیان ،)چاپ 1379 به بعد (

 

3
کتاب تئوری های سازمان

استیفن رابینز

الوانی و دانائی فرد

4
کتاب تئوری های سازمان

ریچارد ال دفت

پارسائیان و اعرابی

5
کتاب رفتار سازمانی

استیفن رابینز

اعرابی وپارسائیان

6
کتاب رفتار سازمانی

علی رضائیان

 

7
کتاب رفتار سازمانی

مشبکی

 

8
کتاب مدیریت منابع انسانی

اسفندیار سعادت

 

9
کتاب مدیریت منابع انسانی

ناصر میر سپاسی

 

10
کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

سید رضا سید جوادین

 

11
کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

علی رضائیان

 

اقتصاد کلان

1
اقتصاد کلان

کرمی قهی

 

2
اقتصاد کلان

روزبهان

 

3
تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان

محسن نظری

 

اقتصاد خرد

1
اقتصاد خرد

دمینیک سالواتوره

 

2
تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد

محسن نظری

 

ریاضیات

1
تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

آمار

1
تست و خلاصه درس آمار کارشناس ارشد

نیکوکار

 

2
آمار و کاربرد آن در مدیریت

عادل آذر

 

 

دروس تخصصی کلیه گرایش های مدیریت :

-1مدیریت دولتی :

الف _ مالیه و بودجه :

مالیه عمومی :

1

مالیه عمومی

تقوی وابوطالب مهندس

 

2

مالیه عمومی

خورشیدی

 

بودجه :

1

کتاب بودجه وبودجه ریزی( بهمراه م جموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد  سراسری و آزاد)

داود کیا کجوری

 

ب _ حسابدار دولتی :

1

حسابدای دولتی

داود اقوامی و جعفر باباجانی

 

2

حسابدای دولتی

جعفر باباجانی و موسی رمضانی

 

2 _ مدیریت بازرگانی و صنعتی :

الف _ مدیریت مالی : ( فقط برای مدیریت بازرگانی (

1

مدیریت مالی

ریموند پی.نوو

جهانخانی و پارسائیان

2

مدیریت مالی

عبده تبریزی

 

 

3

مدیریت مالی  درس و تست طبقه بندی شده کارشناسی ارشد 

دکتر تهرانی

 

ب _ مدیریت بازاریابی : ( فقط برای مدیریت بازرگانی (

1

مدیریت بازاریابی

فلیپ کاتلر

روستا   ،  ونوس  ، و ابراهیمی

2

بازاریابی ومدیریت بازار

محب علی

 

ج_ پژوهش عملیاتی :(مشترک بازرگانی و صنعتی)

1

پژوهش عملیاتی

مهرگان

 

2

نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی

مهرگان

 

د ـ مدیریت تولید : (فقط برای مدیریت صنعتی (

1

مدیریت تولید

سید مهدی الوانی

 

2

مدیریت تولید و عملیات

جعفر نژاد