چگونگی ارتباط با هم اتاقی

 

این مطلب به افتخار بچه های غیر تهرانی و ورودی های عزیز خوابگاهی تهیه شده:

انسان امروز، برای گذران زندگی نیاز به برقراری ارتباط با دیگران را بیشتر از هرزمانی لازم می داند. گاهی انسانها ناگزیر از برقرای ارتباط می باشند حتی زمانیکه علی رغم میل باطنی و اعتقادات ناچار به محاوره هر چند کوتاه و کلیشه ای با دیگران می شوند. به این نکته دقت کنید که وجود تضاد دلیل ناراحتی نیست اغلب زمانیکه تمایلات، احتیاجات و اعتقادات ما با دیگران برخورد می کند، ایجاد تضادهایی می نماید که اینگونه برخوردها در اجتماعات امروزی متداول است. دانشجویی که از خانه و شهر خود دور گشته با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد که هر کدام از این مشکلات را ناشی از تضادهای موجود می پندارد از جمله این مشکلات می توان زندگی در خوابگاه که بطور جمعی صورت می پذیرد را نام برد. می بایست پذیرفت ...

 
 

چگونگی ارتباط با هم اتاقی

 این مطلب به افتخار بچه های غیر تهرانی و ورودی های عزیز خوابگاهی تهیه شده:

انسان امروز، برای گذران زندگی نیاز به برقراری ارتباط با دیگران را بیشتر از هرزمانی لازم می داند. گاهی انسانها ناگزیر از برقرای ارتباط می باشند حتی زمانیکه علی رغم میل باطنی و اعتقادات ناچار به محاوره هر چند کوتاه و کلیشه ای با دیگران می شوند. به این نکته دقت کنید که وجود تضاد دلیل ناراحتی نیست اغلب زمانیکه تمایلات، احتیاجات و اعتقادات ما با دیگران برخورد می کند، ایجاد تضادهایی می نماید که اینگونه برخوردها در اجتماعات امروزی متداول است. دانشجویی که از خانه و شهر خود دور گشته با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد که هر کدام از این مشکلات را ناشی از تضادهای موجود می پندارد از جمله این مشکلات می توان زندگی در خوابگاه که بطور جمعی صورت می پذیرد را نام برد. می بایست پذیرفت که انسان واقع بین همواره در حال تعادل است، تعادل بین حالات درونی و بازتابهای برونی. برای رسیدن به این تعادل می بایست در تعامل با دیگران بود، هر کدام از تجربیات دوران زندگی راهگشائیست برای فردا، بنا بر این برای آنکه لذت برده و در کنار آن تجربه کسب کنیم می بایست نکاتی را  مورد توجه قرار دهیم   

1.همیشه زندگی طبق میل ما طی طریق نمی کند گاهی هم طبق میل دوستان و افراد دیگر است.  

2.شما حق دارید از رفتار دیگران عصبانی باشید و حق دارید دلیل رفتارشان را جویا شوید پس همیشه سعی کنید اول آرامش خود را بدست آورید و بعد با توجه به شنیدن دلیل رفتار طرف مقابل، تصمیم بگیرید

3.بهترین راه کسب احترام نشان دادن احترام است.  

4.به زندگی اجتماعی به چشم کسب تجربه بنگرید، تجربه جور دیگر دیدن، شنیدن، برخورد کردن. 

 

5.هیچگاه نیندیشید که همه چیز باید برای شما و در تأیید شما باشد.  

6.هرگاه به مشکلی برخوردید که غیر قابل حل بنظر می رسد. آنچه شما را یاری می کند، تسلیم ناپذیریست . تسلیم شدن یعنی شکست را پذیرفتن ، به شخصیت خود آسیب رساندن و برای شکستهای پیاپی آماده شدن

7.هنگامیکه با دوستی به مشکل رسیدید ، نحوه برخورد را عوض کنید مداوم از یک روش برای رفع مشکلات سود نجوئید که اگر قرار بود نتیجه بدهد همان بار اول نتیجه می گرفتید.   

8.خود را بشناسید، به خود اعتماد داشته باشید و به موقع از حق خود با کلمات مناسب دفاع کنید.  

9.زندگی با دوستان محسنات زیادی دارد که اگر به آنها بیندیشید زندگی لذت بخش تر خواهد به راحتی و بدور از تکلف مشکلات ناگفتنی تان را با دوستان در میان بگذارید همان هایی را که با پدر و مادر به سختی می توان عنوان نمود. می توانید از آنان با فرهنگهای مختلف چیزهای جدید و تازه ای بیاموزید می توانید از دنیای دوستان خوب، فیض برید بشرط آنکه اراده کنید و همت.

 

نیلوفر امیرزاهدی،  کارشناس روانشناسی بالینی 

 

گردآوری شده توسط پروین موسوی