مدیریت
 چگونه می‌توان معضل بیکاری را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده‌ مالی و فساد اداری چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان‌ها، گرفتار دلسردی، یأس و افسردگی می‌شوند؟ چرا در تعدادی از سازمان‌های ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی‌شود؟بسیاری از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحبنظران علوم انسانی درپاسخ به این سؤال‌ها می‌گویند که کلید معمای مشکلات سازمان‌های هر جامعه "مدیریت" است. چون تأمین نیازهای فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی جامعه، بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره‌وری را داشته باشند، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هر جامعه‌ای برای فایق آمدن بر مشکلات سازمانی خود، قبل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داشته باشد. تخصصی که در بیشتر دانشگاه‌های معتبر علوم انسانی جهان، تحت عنوان رشته مدیریت آموزش داده می‌شود.

 

مدیریت
 چگونه می‌توان معضل بیکاری را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده‌ مالی و فساد اداری چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان‌ها، گرفتار دلسردی، یأس و افسردگی می‌شوند؟ چرا در تعدادی از سازمان‌های ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی‌شود؟بسیاری از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحبنظران علوم انسانی درپاسخ به این سؤال‌ها می‌گویند که کلید معمای مشکلات سازمان‌های هر جامعه "مدیریت" است. چون تأمین نیازهای فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی جامعه، بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره‌وری را داشته باشند، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هر جامعه‌ای برای فایق آمدن بر مشکلات سازمانی خود، قبل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داشته باشد. تخصصی که در بیشتر دانشگاه‌های معتبر علوم انسانی جهان، تحت عنوان رشته مدیریت آموزش داده می‌شود.

پسندیده است پیش از تشریح مطالب، نخست تعریفی از واژۀ مدیریت و معانی پیچیدۀ وابسته به آن ارائه گردد. در این مورد، شاید نخستین پرسشی که در بسیاری از نشست های آموزشی در حیطۀ مدیریت مطرح می شود، مربوط به چگونگی طبقه بندی کردن این مفهوم است. عده ای مدیریت را به جهت نیازش برای به کار گیری فراوان روش های ریاضی، آماری و اقتصادی، با عنوان شاخه ای از دانش می شناسند و برخی نیز آن را به سبب کاربرد شاخه های انسانی از جمله روان شناسی، جامعه شناسی و رفتار شناسی که استفاده از آنها در مدیریت اجتناب ناپذیر است، آن را در یکی از زیر بخش های مربوط به هنر یا شاخه ای از دانش اجتماعی دسته بندی می نمایند. حال آنکه به واقع مدیریت حاصل تلفیقی از هر دوی این بخش ها و تجلیگاهی برای نمایانی یکسان برای هر دوی این زمینه ها (دانش و هنر) می باشد. به طور کلی، پیچیدگی نظام های اجتماعی و یا هر گونه تشکلی که قسمتی از آن به واسطۀ تجمع نیروی انسانی شکل می گیرد، اداره کردن آنان را از همین سبب بسیار دشوار کرده است، خصوصاً اینکه لزوم تلفیق ماهوی فنون و روش های متنوع دانش با جنبه های گوناگون هنری نیز یکی از عوامل فراهم آورندۀ پیچیدگی مزبور می باشد. اما به واقع مدیریت چیست و وظایف یک مدیر شامل چه چیزهائی می شود؟

به تعبیری ساده و خصوصاً در مورد نهادهای غیر دولتی، می توان مدیریت را کارکردن با نیروی انسانی (به صورت عام) و در کنار آنها برای دستیابی به اهداف و آرمان های آن سازمان و تمامی مشارکت کنندگان اش، تعریف نمود. منظور از نیروی انسانی، تمامی افراد وابسته به مؤسسۀ مورد نظر می باشند که به نحوی در فعالیت های آن سازمان مؤثر، دخیل یا شریک هستند. آنچنان که در بخش قبل توضیح داده شد، در مورد سازمان های غیر دولتی تمامی مشارکت کنندگان یک نهاد اجتماعی از افراد درون سازمانی گرفته تا تمامی کاربران خدمات ارائه شده توسط آن، جزئی از نیروی انسانی مذکور می باشند. نکتۀ قابل تعمق در مورد این تعریف، تأکید آن بر وجود انسانی مشارکت کنندگان به عنوان اصلی ترین بنیان یک سازمان غیر دولتی و اهمیت اهداف آنان در کنار و هم پایۀ اهداف و آرمان های سازمانی مجموعۀ مورد نظر است. به عبارت بهتر، حتی در تعاریف جدیدتری که در ادبیات مربوط به نهادهای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند نیز، متفاوت با آنچه در تعاریف ارائه شده در دوران رشد و شکوفائی صنعتی و فنی در دهه های آغازین و میانی قرن گذشته به چشم می خورد، توجه اصلی بیشتر متمرکز بر نیروی انسانی درگیر در کار است تا بر مفهوم سود آوری به معنای متداول آن در مؤسسات تولیدی و یا خدماتی. به همین نسبت، شرح وظایف مدیران در سازمان های غیر دولتی نیز با آنچه در تجارت و تولید بیان می شود اندکی متفاوت خواهد بود هرچند مبانی کلی تعریف شده و مورد انتظار برای هر سازمانی مستقل از نوع اش، یکسان باشد.

رشته‌ مدیریت‌ در کشور ما دارای‌ شاخه‌های‌ متعددی‌ است که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ مدیریت‌ بازرگانی‌، صنعتی‌، دولتی‌، جهانگردی‌ ، بیمه‌، بیمه‌اکو، امور گمرکی‌ و امور بانکی‌ اشاره‌ کرد و همچنین‌ از شاخه‌های‌ تخصصی‌تری‌ مثل‌ مدیریت‌ کمیسریای‌ دریایی‌ یا اداره‌ امور بیمارستان‌ها نام‌ برد. در ادامه به شرح شاخه های موجود در دانشگاه خودمون در مقطع لیسانس می پردازیم.

فرقی نداره چه شاخه ای از مدیریت قبول شدی در هر صورت باید توانایی هایی داشته باشی یا اگه نداری نا امید نشو ، از همین الان در خودت پرورششون بده تا مدیر موفقی بشی:

توانایی‌های‌ لازم :
قدرت‌ رهبری‌، اعتماد به‌ نفس‌، روابط‌ اجتماعی‌ خوب‌، توان‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و قدرت‌ بیان‌ قوی‌ از ویژگی‌های‌ لازم‌ برای‌ دانشجوی‌ رشته‌ مدیریت‌ در تمامی‌ گرایش‌ها است‌. دانشجوی‌ این‌ رشته‌ بخصوص‌ در گرایش‌های‌ بازرگانی‌ و صنعتی‌ باید به‌ مسائل‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و محیط‌ بازار علاقه‌مند بوده‌ و در دروس‌ ریاضی‌، زبان‌ انگلیسی‌ و ادبیات‌ فارسی‌ قوی‌ باشد. همچنین‌ دانشجوی‌ رشته‌ مدیریت‌ بخصوص‌ مدیریت‌ صنعتی‌ باید در دروس‌ ریاضی‌ و آمار قوی‌ باشد.
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران :
یک‌ فارغ‌التحصیل‌ رشته‌ مدیریت‌ نباید انتظار داشته‌ باشد که‌ از همان‌ بدو امر به‌ عنوان‌ مدیر یک‌ شرکت‌ یا کارخانه‌ مشغول‌ به‌ کار گردد. چون‌ بخشی‌ از مطالب‌ و محتوای‌ کلاس‌های‌ مدیریت‌ باید به‌ عنوان‌ تجربه‌ از محیط‌ و سازمان‌های‌ جامعه‌ گرفته‌ شود. بنابراین‌ فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ در ابتدا باید به‌ عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ در رده‌های‌ پایین‌تر وارد بازار کار شده‌ و سپس‌ به‌ مرور پله‌های‌ ترقی‌ را طی‌ کند. در کل‌ فارغ‌التحصیل‌ مدیریت‌ دولتی‌ می‌تواند در مؤسسات‌ دولتی‌ و عمومی‌ و خدماتی‌ مشغول‌ به‌ کار گردد. مدیریت‌ بازرگانی‌ می‌تواند در سازمان‌های‌ اقتصادی‌ و بازرگانی‌ فعالیت‌ کند و مدیریت‌ صنعتی‌ برای‌ کار در سازمان‌های‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ مناسبتر است‌

 دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مدیریت‌ این هاست:
اصول‌ حسابداری‌، ریاضیات‌ و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان‌، روش‌ تحقیق‌ در مدیریت‌، مبانی‌ سازمان‌ و مدیریت‌، تحقیق‌ در عملیات‌، مدیریت‌ رفتار سازمانی‌، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌، حقوق‌ اساسی‌، مبانی‌ مدیریت‌ اسلامی‌، سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ در مدیریت‌

در این بخش راجع به هر درس توضیح مختصری میدم:

اصول حسابداری: هدف اصلی اولین درس حسابداری آشنا ساختن با مفاهیم حسابداری و نقش حسابداری در تهیه اطلاعات مفید در مورد سازمانهای اقتصادی است. در این در س دانشجویان با صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل آن، تصمیم گیری در امور بازرگانی با استفاده از اطلاعات مالی داخل و خارج سازمان و بالطبع با طرز نگهداری دفاتر حسابداری که مبنای تهیه اطلاعات مالی است آشنایی پیدا می کنند. کلیه گرایش های مدیریت مالی،دولتی،بازرگانی و صنعتی در ابتدا 6 واحد اصول حسابداری 1 و 2 را میگذرانند.و سپس می توانند  درس حسابداری تخصصی رشته خود را اخذ کنند.

ریاضیات‌ و کاربرد آن‌ در مدیریت‌:هدف از این درس آموزش و بازآموزی فنونی که در دوره های مقدماتی ریاضی مورد بحث قرار می گیرد و آشنایی با کاربرد این روشها و فنون در مسائل مدیریتی است.

 » تذکر:بیشتر مطالب این درس برای بچه های ریاضی و تجربی تکرار آنچه در دبیرستان خوندن است اما از همین اول به بچه های انسانی پیشنهاد می کنم که این درس رو جدی بگیرن و سخت روش کار کنن.اینو گفتم بعداً نگی نگفتی!!

ریاضیات در مدیریت شامل ریاضیات پیش نیاز(در صورتی که درصد آزمون ریاضی کنکور ورودی ها کمتر از درصد تعیین شده توسط آموزش باشد دانشجویان مجبور به گذراندن 4 واحد ریاضیات پیش نیاز می باشند.)، ریاضیات‌ و کاربرد آن‌ در مدیریت‌1 و ریاضیات‌ و کاربرد آن‌ در مدیریت‌2 میباشد.

آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت‌:   هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با مبانی و روشهای آماری است که در پژوهشهای کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد و آشنا کردن دانشجویان با روشهای پارامتریک و برآورد و آزمون فرض در آمار استنباطی هدف اصلی این درس می باشد. دانشجویان با روشهای مقایسه ای بخصوص دو جامعه آماری با استفاده از نمونه نیز آشنا خواهند شد.

آمار در مدیریت شامل آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت1‌ و آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت‌2 می باشد.

کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌: در این درس دانشجویان با کاربرد کامپیوتر در مدیریت آشنا می شوند.در این درس به صورت عملی، برخی برنامه های office از جملهPowerpoint,Word,Excel  آموزش داده می شود.

اقتصاد خرد: هدف از این درس آموزش تحلیلهای اقتصادی در سطح خرد و نیز ارائه چنین تحلیلهایی در چارچوب ضوابط و احکام اسلامی با الهام از جهان بینی این مکتب است. درتهیه فهرست مطالب این درس سعی شده است که یک ارتباط و پیوند منطقی میان تحلیلهای عملی اقتصادی و ارزشها و بینشهای مکتبی اسلام برقرار گردد.

اقتصاد کلان: هدف از ارائه مجموعه دروس اقتصاد خرد و کلان عبارت است از آموزش تحلیلهای اقتصادی در سطحهای خرد و کلان در چارچوب ضوابط و احکام اسلامی با الهام از جهان بینی این مکتب ـ در تهیه فهرست مطالب این دروس سعی شده است که یک ارتباط و پیوند منطقی میان تحلیلهای عملی اقتصادی و ارزشها و بینشهای مکتبی برقرار گردد.

روش‌ تحقیق‌ در مدیریت‌:  هدف از این درس آشنا سازی دانشجویان مدیریت با انواع روشهای تحقیق و زمینه های کاربردی آنها می باشد.

مبانی‌ سازمان‌ و مدیریت‌: هدف این درس آشنا سازی دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت در جوامع مختلف و کاربرد اصول مدیریت در رابطه با نیازهای جامعه در جهت خودکفایی و رفع نیازهای مادی و معنوی و با توجه به شرایط موجود از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی.

 تحقیق‌ در عملیات‌: (Operational Research) که به طور مخفف OR نامیده می‌شود شاخه‌ای بین‌رشته‌ای از ریاضیات است که از گرایش‌هایی مانند برنامه‌ریزی ریاضی، آمار و طراحی الگوریتم‌ها استفاده می‌کند تا در مسائل بهینه‌سازی، نقطه بهینه را پیدا کند..هدف از این درس آشنایی دانشجویان با تکنیکهای ریاضی ارائه شده برای حل مسایل مدیریتی در رابطه با بهینه سازی و تصمیم گیری با توجه به محدودیات و    آشنایی دانشجویان با تکنیکهای ریاضی ارائه شده برای حل مسایل مدیریتی در رابطه با بهینه سازی و تصمیم گیری می باشد.

تحقیق‌ در عملیات‌ در مدیریت شامل تحقیق‌ در عملیات‌1 و تحقیق‌ در عملیات‌‌2 می باشد.

مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌: نقش اساسی مدیریت در کلیه سطوح مؤسسات استفاده مطلوب از منابع ( انسانی و مادی ) و هدایت و کنترل منابع سازمان در جهت حصول هدفهای معین است. کسب فایده از منابع مادی با بکار بردن شیوه های فنی و تکنولوژی امکان دارد. حصول استفاده مطلوب از منابع انسانی و ایجاد روحیه همکاری و کوشش مشترک در سازمان به سهولت امکان پذیر نیست بلکه برای این مقصود مدیران باید به فلسفه و روشهای نوین مدیریت منابع انسانی آشنا شوند.

مدیریت رفتار سازمانی :در جامعه امروزی شرکت افراد در سازمانهای مختلف اجتناب ناپذیر است . از آنجائی که هدفها ومنابع افراد با هدفها و منافع سازمان و مدیریت اغلب همسو نمی باشد و گاهی در تضاد با هم ممکن است باشد بنا براین موضوع رفتار سازمانی و هدف آن تجزیه و تحلیل عوامل گوناگون در رابطه با علل رفتارها ، پیش بینی رفتارهای اتی وهدایت و کنترل و تغییر رفتارها در سطح فردی ، گروهی و سازمانی می باشد تا به این ترتیب بتوان محیطی مساعد برای پیشرفتهای شخصی و همچنین امکانات لازم برای نیل به هدفهای سازمانی را فراهم آورد.

حقوق‌ اساسی‌:هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با نظریات ، اصول و قواعد حقوق اساسی (به طور کلی ، در جمهوری اسلامی ایران ) به گونه ای که به عنوان مدیریتی “ یا “ کارشناس امور اداری“ تصویری کلی از دولتهای رژیمهای سیاسی ، قوای سه گانه و به طور کلی حقوق اساسی امروز در دنیا و جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و بتواند در حل مسائل سیاسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کتب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید می باشد.

مبانی‌ مدیریت‌ اسلامی‌: هدف از این درس افزایش آگاهی از موازین مدیریت در اسلام و ازدیاد توانائی وظائف مدیریت اسلامی دانشجویان با توجه به نمونه ها و الگوها و دستورالعملهای الهی، قصص قرآنی، نهج البلاغه، پیامبران و ائمه طاهرین می باشد.

سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ در مدیریت‌: هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با تحولات بنگاهها، کامپیوتر و اینترنت ـ انواع گوناگون سیستم های اطلاعات ـ  سیستم پردازش داده و ستد ( سیستم های اطلاعات حسابداری، بازاریابی، برنامه ریزی مواد، نیروی انسانی ) ـ سیستم اطلاعات مدیریت ـ سیتسم پشتیبانی تصمیم گیری ـ سسیستم اتوماسیون اداری ـ سیستم های هوشمند و خبره و طریقه حل مشکلات و تصمیم گیری در سازمان و فن آوری اطلاعات می باشد.

 

عجله نکن در ادامه راجع به گرایش تو جداگانه مفصل صحبت میشه ......

 

 

گردآوری شده توسط حورا هنردوست