X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گرایش‌ مدیریت‌ بازرگانی
 
business management 
 
 
مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد ...

فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد . دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.  
 
هدف رشته: 
 
هدف از این رشته عبارت است از : آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی ، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل ، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه

آینده شغلی:  
 
فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث مربوط به بازار، مباحث تدوین استراتژیهای سازمانی، شناخت مشتریان و نحوه ارتباط با آنها، شناخت فرایندهای فروش، بازاریابی و خدمات به مشتریان زمینه لازم جهت استخدام در واحدهای بازرگانی سازمانها را داشته و نسبت به سایر گرایش های مدیریت با توجه به نبود رشته ای جایگزین از بازار کار مناسبی برخوردارند. ضمن اینکه دانشجویان این رشته با توجه به شناخت کافی از کسب و کار و نحوه ایجاد تجارت موفق شانس زیادی برای موفقیت در حیطه کار آفرینی و تشکیل کسب و کارجدید دارند.  
فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.  
 
 
دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌ گرایش‌ مدیریت‌ بازرگانی‌: 
مدیریت‌ استراتژیک‌ ، حقوق‌ بازرگانی‌، حسابرسی‌، مدیریت‌ تولید، مدیریت‌ مالی‌، توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌ ،زبان تخصصی ، روانشناسی‌ کار، حسابداری‌ صنعتی‌، بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار، تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌، سازمان‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بین‌المللی‌ ، بازرگانی‌ بین‌المللی‌ ، بازاریابی‌ بین‌الملل‌، پول‌ و ارز و بانکداری‌، سیاست‌ پولی‌ و مالی‌، سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ توزیع‌، حقوق‌ بازرگانی‌ بین‌الملل‌، تحقیقات‌ بازاریابی‌، روابط‌ صنعتی‌، سمینار در مسایل‌ مالی‌، سمینار در مسایل‌ بازاریابی‌، بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ در سازمان‌.  

در این بخش راجع به هر درس توضیح مختصری میدم: 

مدیریت‌ استراتژیک‌: مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها (O) و تهدیدهای خارجی (T) و اقدام پیشگیرانه مناسب با توجه به نقاط قوت (S) و نقاط ضعف (W) یک شرکت تاکید دارد
هدف: آشنایی دانشجو با متغیرهای استراتژیک در سازمانها و نحوه سیاستگذاریها، هدف بندیها، برنامه ریزیها، و تصمیم گیریهای استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای صنعتی 

حقوق‌ بازرگانی‌: هدف: آشنا ساختن دانشجویان با نظام روابط بازرگانی و مسؤولیتهای ناشی از اعمال تجاری و خصایص و تکالیف و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق تجارت 

حسابرسی: منظور از حسابرسی عبارت است از بررسی مستقل اسناد و مدارک و دفاتر حسابداری یک مؤسسه و اظهار نظر در مورد مطلوب بودن و قابلیت اعتماد گزارشهای مالی ، هدف ما در این درس تکیه بر مفاهیمی است که با استفاده از بر آن دانشجویان بتوانند فلسفه و شرایط محیط را در حسابرسی به خوبی درک کنند بنا بر این حرفه حسابداری عمومی با حسابرسی به صورتی جامع مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت اول استانداردهای حسابرسی ، اخلاق حرفه ای ، مسئولیت قانونی حسابرس ، مطالعه و ارزیابی کنترل داخلی ، ماهیت اسناد و مدارک ، استفاده از نمونه گیری آماری ،کامپیوتر و حسابرسی و نحوه برنامه ریزی کار حسابرس به تفضیل مورد بحث واقع می شود.در قسمت دوم این درس تکنیکها و فنون حسابرسی به صورتی منظم و قابل فهم مورد بررسی قرار می گیرد

مدیریت‌ تولید: هدف: آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی مدیریت تولید و نحوه بکارگیری تکنیکهای مختلف در طراحی وافزابش میزان تولید به لحاظ کمی و کیفی با در نظر گرفتن نقش نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی 

مدیریت‌ مالی: هدف: هدف این درس تعلیم روشها و تکنیکهای متداول مالی به دانشجویان است تا بتوانند با بهره برداری از آن در تصمیم گیریهای مالی در سطح مدیران مالی مؤسسات انجام وظیفه نمایند. به طور کلی در اداره امور سازمانهای بازرگانی تنها انجام شرح وظایف مربوط به مدیران مالی کافی نیست. تکنیکها و روشهای متداول مالی یکی از مهمترین ابزارهایی است که مدیران مالی باید بدانند تا بتوانند در حفظ و حراست و بکار گرفتن منابع مالی مؤسسات خصوصی و یا ملی شده که جزء منابع ملی جامعه است حداکثر کارایی را داشته باشند

توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی: هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم رشد،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی در ارتباط با شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و همچنین برنامه ریزی و برنامه های توسعه اقتصادی در ایران. 

زبان تخصصی: آموزش لغات، اصطلاحات، و متونی ازمنابع متداول رشته مدیریت به منظور توسعه معلومات دانشجویان جهت استفاده از منابع علمی و فنی رشته تحصیلی مربوط به زبان انگلیسی به ترتیبی که دانشجویان بتوانند با سرعتی متناسب متون انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را بخوانند و درحد مطلوب مفاهیم آن را درک کنند.

زبان تخصصی در مدیریت بازرگانی شامل زبان تخصصی1 و زبان تخصصی2 می باشد. 

روانشناسی‌ کار:  در آن رفتار آدمی در رابطه با کار مورد مطالعه قرار میگیرد

هدف:مطالعه رفتار انسان در ابعاد زندگی کاری و کاربرد دانش مربوط به رفتار انسانی در حل مسائل انسانی در این زمینه 

حسابداری‌ صنعتی: هدف از درس حسابداری صنعتی آشنا ساختن دانشجویان با ماهیت هزینه ها و سایر اطلاعات اقتصادی و موارد استفاده مدیریت از این اطلاعات می باشد. در این درس مخصوصاً روی بسط و توسعه اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده و نحوه استفاده از آن در امر تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی و کنترل عملیات در مؤسسات صنعتی تأکید گردیده است. به طور مشخص تر هدف این درس عبارت است از:

 

 ـ آشنایی اجمالی با مفاهیم هزینه

ـ آشنایی با عوامل هزینه و سیستمهای مختلف محاسبه قیمت تمام شده

ـ آشنایی با نحوه استفاده از هزینه ها در ارزیابی اجرای عملیات و برنامه ریزی سود

ـ آشنایی با نحوه استفاده از هزینه ها در تصمیم گیری های مدیریت 

بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار: بازاریـابی (Marketing) به فرآیندی اطـلاق می شود که کلـیه فعالیت های مربـوط به تحـقیقات ، تولید ، توزیع و فروش کالاها از قبل از تولید تا پس از فروش در طی آن هدایت می شوند.

هدف: آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت بازار و کاربرد آن در رابطه با بیمه و نیازهای جامعه در جهت خودکفایی و رفع نیازهای مادی و معنوی و با توجه به شرایط موجود از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی 

تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌: هدف:آشنا کردن دانشجویان با ضرورت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، و همچنین شناخت مفاهیم سیستم، تفکر سیستمی،رویکرد سیستمی، نظریه عمومی سیستمها، علوم کنترل و ارتباطات و کاربرد هر یک از آنها در سازمان و سرانجام آشنایی با محتوای فراگردها، و ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 

سازمان‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بین‌المللی‌: هدف: بررسی نقش مؤسسات پولی و مالی در تأمین نیازهای سازمانهای بازرگانی و امور سرمایه گذاری وآشنا نمودن دانشجویان با فعالیتها و مسائل جاری بازارهای  پول و سرمایه 

بازرگانی‌ بین‌المللی‌: هدفبه علت گرایش روز افزون کشورهای معاصر به سوی گسترش روابط بازرگانی خود با خارج و در عین حال قبول واقعیت به جهت وجود مرزها و ویژگیهای خاص هر یک از ملل و شناخت عدم تحرک عوامل تولید و تحرک محصولات و در نتیجه قائل شدن حدود و ثغوری از طرف مسئولین امور در زمینه بسط و توسعه روابط بین المللی با دیگر کشورها ، بازرگانی      بین الملل در سنوات اخیر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گردیده و به صورت رشته مستقلی تدریس می شود . علاوه بر اهمیت اقتصادی و نفع حاصل از بازرگانی خارجی برای کشورها سعی خواهد شد مشکلاتی را که احتمالاً تجارت خارجی به وجود می آورد مورد توجه قرار داد . این مشکلات نه فقط شامل اقتصاد داخلی مانند سطح قیمتها ، بیکاری و رشد اقتصادی می گردد ، بلکه مسائل جدیدی را در رابطه با تراز پرداختهای خارجی مطرح می سازد . با عنایت به مراتب فوق ، در تهیه شرح درس بازرگانی بین المللی کوشش شده است تا دانشجویان دوره لیسانس مدیریت بازرگانی ضمن آشنایی با تحول تاریخی نظریه های بازرگانی بین المللی از نظرات نوین و معاصر بازرگانی بین المللی آگاهی کامل کسب نمایند

بازاریابی‌ بین‌الملل‌: هدفکسب دانش در بازاریابی بین المللی به منظور پیشنهاد راه حلهایی برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی که در حال حاضر در صد کمی از کل صادرات را تشکیل می دهدو صدور مطلوب تر فرآورده های نفتی تا حد مورد نیاز جامعه کنونی کشور 

پول‌ و ارز و بانکداری‌: هدف: آشنایی دانشجویان رشته های مدیریت با مسائل پولی و بانکی و ارزی در ارتباط با مسائل اقتصادی بطور کلی و یا مسائل پولی و بانکی و ارزی کشور بالاخص می باشد. در قسمتهای مختلف برنامه بیشتر به جنبه های اصولی مسائل پولی و بانکی و مخصوصاً سیاستهای پولی و مالی بانکهای مرکزی توجه می شود تا دانشجویان این رشته بتوانند با آشنائی با عوامل مؤثر پولی و اعتباری چه درداخل و چه در ارتباط با امور اقتصادی بین المللی بهتر مسائل و مشکلات پولی و بانکی را درک نمایند

سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ توزیع‌: هدف: کسب دانش در مدیریت خرید و تدارکات کالاها در سازمانهای تولیدی و بازرگانی به منظور به حداقل رساندن هزینه های مربوط به آن و همچنین شناخت سیستم کانالهای توزیعی در داخل و خارج کشور به منظور آگاهی از مشکلات آنها و ارائه راه حلهای یی برای بهبود کیفیت آنها 

حقوق‌ بازرگانی‌ بین‌الملل‌: هدف: آشنا ساختن دانشجویان با قوانین و روابط حاکم بر بازرگانی بین الملل و مراجع بین المللی حل اختلاف 

تحقیقات‌ بازاریابی‌: هدفآشنائی کامل با نحوه انجام تحقیقات بازاریابی 

روابط‌ صنعتی‌: هدفآشنائی دانشجویان با نحوه رابطه کارگر و کارفرما در صنایع 

سمینار در مسایل‌ مالی‌: هدف:  بررسی تئوریها و مسائل اساسی در مدیریت مالی به طور جامع و سیستماتیک به نحوی که دانشجویان در زمینه های  تصمیم گیری ، برنامه ریزی و کنترل مالی از کارآئی لازم برخوردار گردند و بتوانند در شرایط مختلف اقتصادی به حل و فصل مشکلات مالی سازمانهای بازرگانی و صنعتی بپردازند

سمینار در مسایل‌ بازاریابی: هدف:

ـ ایجاد توان تجزیه و تحلیل و بررسی آموخته های دانشجویان در گرایش مدیریت بازاریابی

ـ ایجاد توانائی در دانشجویان در کاربرد الگوها و نظریات بازاریابی و ارائه راه حل برای مشکلات بازاریابی در سازمانها و شرکتها 

بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ در سازمان‌: هدف: آشنائی دانشجویان با تجزیه و تحلیل جامع نسبت بین ستاده به داده در سازمانهای صنعتی و بازرگانی   

دروس چهارساله رشته مدیریت بازرگانیدروس پایه

واحد

 

دروس تخصصی

واحد

 

روانشناسی کار

3

Work  Psychology

مدیریت استراتژیک

3

Strategic Management

اقتصاد خرد

3

Micro Economic

حقوق بازرگانی

3

Business Laws

اقتصاد کلان

3

Macro Economic

حسابرسی 1

3

Auditing

اصول حسابداری 1

3

Principles of Accounting 1

سازمانهای پولی و مالی بین المللی

3

International Monetry and Financial Organizations

اصول حسابداری 2

3

Principles of Accounting 1I

بازرگانی بین المللی

3

International Business

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

3

Mathematics & its Application in Management 1          

زبان تخصصی 1 بازرگانی

2

English Text  in Business administration 1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

3

Mathematics & its Application in Management 2          

زبان تخصصی 2 بازرگانی

2

English Text  in Business administration 2

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

3

Statistics& its Application in Management 1

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3

Management Information Systems

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

3

Statistics& its Application  in Management 2

مدیریت مالی 2

3

Financial  Management

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

3

Principles and  Application Computer  in Management

بازار یابی بین المللی

2

International  Marketing

روش تحقیق و مأخذشناسی

3

Reserch Methodology in Management

پول وارز و بانکداری

3

Money, Exchange and Banking

حقوق اساسی

2

Constitutional Law

سیاست پولی و مالی

3

Monetry and Financial Policy

مبانی مدیریت اسلامی

3

Principles of Islamic Management

سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع

3

Purchasing and Inventory System

جمع  واحدها

38

جمع  واحدها

36دروس اصلی

واحد

 

دروس اختیاری  ( 6 واحد )

واحد

 

مبانی سازمان و مدیریت

3

‍Foundation of Organization and Management

روابط صنعتی

3

Industrial Relations

مدیریت رفتار سازمانی

3

Organizational Behaviour Management

حقوق بازرگانی بین المللی

3

International Business Laws

مدیریت منابع انسانی

3

Human Resource Managemant

تحقیقات بازاریابی

3

Marketing Research

مدیریت مالی 1

3

Financial Management 1

سمینار در مسائل مالی

2

Seminar in Financial Problems

تحقیق در عملیات 1

3

Operation Research1

سمینار در مسائل بازاریابی

2

Seminar in Marketing Problems

تحقیق در عملیات 2

3

Operation Research2

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

3

Productivity And its Analysis in Organization

مدیریت تولید

3

Production Management

جمع  واحدها

14


حسابداری صنعتی 1

3

Industrial Accounting 1

 

 

 

بازاریابی و مدیریت بازار

3

Marketing and Market Management

 

 

 

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

3

Systems Design and Analysis

 

 

 

جمع  واحدها

30

 

 

 

 

 

 

 
 

گردآوری شده توسط حورا هنردوست