دوستان سلام 

ورود شما به جمع دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری را تبریک می گوییم.