برای مشاهده وبلاگ عمومی دانشجویان رشته مدیریت متعلق به انجمن علمی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی اینجا کلیک کنید.