معرفی سایت و وبلاگ مدیریتی

 

در این قسمت سعی شده سایت ها و وبلاگ های مدیریتی معرفی شوند تا دانشجویان علاقه مند از آن بهره مند گردند.این سایت ها بخشی از منابع ما در مطلب گذاری در این وبلاگ بوده اند. از دانشجویان عزیز تقاضا دارم سایت ها و وبلاگ های مدیریتی دیگری نیز در قسمت نظر  معرفی کنند.

emodiran.com

www.mgtsolution.com

fa.wikipedia.org

www.modiryar.com

www.parsmanager.ir

majelan67.blogfa.com

modiriatmali.blogfa.com

academics.ui.ac.ir

www.managerial.ir